This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here x

CEE. Více spojení, větší možnosti.

Přístup na místní trh, tranzitní místa, požadavky zákazníků - to jsou klíčové faktory pro rozhodování o lokálním zastoupení společnosti v daném teritoriu. Trhy Střední a Východní Evropy se rozvyvíjejí velmi rychle a získávají tak z pohledu logistiky stále větší význam ruku v ruce s pokračujícím ekonomickým růstem a zvyšováním tržní resp. spotřebitelské expanze. Poptávka po různých produktech a zboží je tak určována nejen samotným růstem spotřeby zákazníků, ale i úrovní a rozvojem zpracovatelského průmyslu.

Řešení Gondrand pro CEE-Region je organickým doplňkem jednotlivých skupin celého portfolia služeb vytvářených během uplynulých desetiletí. Jeho výchozím bodem je především rozsáhlá síť odborníků se znalostmi místního trhu v dané zemi, čímž je zaručena maximální způsobilost a kompetentnost jednotlivých lokálních provozních center. Vytvořením základního konceptu pro celý region tak lze dosáhnout dalších výhod, jakými jsou například synergie ve sdílení dopravních kapacit, optimalizace plánování přeprav a propojení jednotlivých toků zboží.

Skupinové řešení pro pravidelné silniční přepravy do a ze zemí Střední a Východní Evropy bylo od samého počátku vyvíjeno s předem jasně definovanými standardy kvality, jakými jsou například časté a pravidelné odjezdy kamionů, krátké dodací lhůty a rozsáhlé pokrytí daného teritoria. Gondrand přitom vždy nabízí takové vlastní provozní řešení, které nejvíce vyhovuje zvláštnostem té které země a požadavkům zákazníků. Naši klienti tak mohou nyní těžit z° nabídky logistických služeb v rámci širšího geografického pokrytí od Evropy nebo Dálného východu do CEE-Regionu a nebo naopak při zachování již dobře známých standardů kvality firmy Gondrand.

Výhody pro vás:

  • rozsáhlé pokrytí s téměř 50 odjezdy týdně
  • každodenní kyvadlová doprava mezi terminály v Budapešti a v Praze
  • zajímavé dodací lhůty
  • lokální distribuce vdané zemi do 24/48 hodin
  • více než 100 tis. m2 skladových prostor ve Střední a Východní Evropě jak pro běžné zboží, zboží s řízenou teplotou, nebezpečné zboží, textil a nebo i zásilky s vysokou hodnotou
  • další smluvní logistické služby, např. inventarizace a řízení objednávek, vychystávání a značení zboží
  • celní odbavení
  • sledování a vyhledávání přepravovaných zásilek (Tracking&Tracing)
  • definované standardy kvality a ISO certifikace

Máte zájem o naše služby? Pomocí tohoto odkazu se spojíte s místem dle vašeho výběru.

Zašlete nám prosím komentář.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny*

Vyhledávač poboček

Hledáte adresu nebo kontaktní údaje?

Personally worldwide.