This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here x

Logistika pro internetové obchody. Na úspěšné vlně po celém světě.

Díky naší „webové“ logistice zanecháte dobrý dojem nejen na internetu

Tím hlavním přínosem pro vás je ale fakt, že naše služby vám ušetří potřebný čas pro ostatní vaše důležité aktivity, jakými jsou například péče o své výrobky, jejich vylepšování a nebo rozvoj vztahů se svými odběrateli či dodavateli. Nemusíte se tak starat o různé logistické záležitosti jakými jsou přeprava, celní odbavení, skladování, registrace objednávek a v neposlední řadě i platby kreditní kartou. Tyto volně kombinovatelné možnosti pak mají vliv na zvýšení jak celkové efektivity, tak i pružnosti poskytovaných služeb.


Naše nabídka v oblasti  logistiky pro internetové obchody:

  • vykládka a uložení/deponování zboží v našem skladu, inventarizace zásob a zpracování objednávek
  • balení a přebalování zboží
  • kompletace a příprava zboží do předem určených obalových jednotek
  • koordinace jednotlivých dodávek zboží

 

Logistika.

Disponujeme více než 140.000 m2 specializovaných skladových ploch po celé Evropě.Logistika

Naše pozemní přeprava míří přímo k vašemu cíli

Pozemní doprava se společností Gondrand znamená, že vaše zboží dorazí do místa učení vždy rychle a bezpečně.Pozemní přeprava.

1 comment

  • technostar září 19, 2020

    Řeším následující problém Musím zajistit dodávku do online obchodu s doplňky stravy a bylinkami zabalenými v původním obalu - jednotlivcům spotřebitelům v Evropské unii. Velkoobchodní dávka produktů bude doručena do vašeho Logistického skladu v Evropě. Je žádoucí, aby to byl jeden nebo maximálně 2 sklady (nemůžeme mít velké množství produktů, které bychom mohli skladovat v různých skladech). Vaše společnost dále doručuje jednotlivcům v Evropě na adresy určené koncovým uživatelem. Rád bych vám položil následující otázky Jaké jsou vaše požadavky na dodávané produkty? (certifikáty, balení atd.) - popište prosím podrobně Kde je váš logistický sklad, kam musíme dodávat naše produkty, odkud bude následně provedena dodávka Do kterých zemí EU zasíláte? Zašlete nám prosím tarify Jak je náš internetový obchod technicky propojen s vaším systémem pro automatický přenos dat o doručovací adrese od koncového uživatele k vám? Jak jsou vaše služby placeny? Můžete sami autorizovat kreditní kartu koncového uživatele? Nebo vám musíme platit za dopravu a výběr plateb od koncových uživatelů? Jaká je dodací lhůta - od okamžiku objednání koncovému uživateli? I am solving the following problem I must provide delivery for the online store of Dietary Supplements and Herbs, packed in the original packaging - to individuals to consumers in the European Union. The wholesale batch of products will be delivered to your Logistic Warehouse in Europe. It is desirable that it be one or maximum 2 warehouses (we cannot have a large volume of products that we could store in different warehouses). Further, your company delivers to individuals in Europe at the addresses specified by the end user. I would like to ask you the following questions 1. What requirements do you have for the delivered products? (certificates, packaging, etc.) - please describe in detail 2. Where is your logistic warehouse where we have to deliver our products, from where delivery will be carried out later 3. Which EU countries do you ship to? Please send us Tariffs 4. How is our online store technically connected to your system for automatic transmission of data about the delivery address from the end user to you? 5. How are your services paid? a. Can you authorize the end-user credit card yourself? b. Or do we have to pay you for shipping, collecting payment from end users? 6. What is the delivery time - from the order to the end user?

Zašlete nám prosím komentář.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny*

Email

Kontaktujte nás.

Máte dotaz týkající se našich služeb?

Klepnutím sem

Personally worldwide.